China – Zhujiajiao Water Town – the Venice of China – Photos

We took a day trip to Zhujiajiao a Water Town renowned as being the Venice of China. It was very picturesque